GISSA DRAGET - TESTA DIG SJÄLV
 
Pyssel och knåp är alltid kul, framför allt när det är frivilligt och bara på skoj. Du har säkert deltagit i någon tidskrifts eller tidnings jultävlingar någon gång. Då vet du att de problem som du ställs inför brukar vara lite lagom svåra att knäcka. Efter lite funderande brukar lösningen dock finnas bakom hörnet.

Oftast brukar dessa problem innehålla någon listig poäng som faktiskt kan vara bra att känna till även när man spelar vanliga hederliga partier. Det är mot bakgrund av det som du ska se de nötter som du nu ställs inför.

Det finns inga fina priser att vinna i Gissa draget. Det enda som du vinner är träning i att lösa olika sorters schackproblem. Den kunskap som du där med tillgodogör dig kan sedan, om du har tur, ge dig värdefulla extrapoäng vid schackbrädet!

De nötter som kommer att presenteras i Gissa draget är av olika svårighetsgrad. Sidan uppdateras med nya problem med ojämna mellanrum. Håll utkik!


Designad för Netscape 4 med upplösning 800x600
Copyright © 1997-2012 Linkebodas schacksidor. All rights reserved.
NÖTTER
Nöt 1
Nöt 2
Nöt 3